Headerbild

GDPR

Med anledning av den nya förstärkta dataskyddsförordningen, GDPR, så vill vi informera Er om föreningens användande av era personuppgifter.

När man blir medlem i OTK behöver man uppge namn, adress, mailadress och fullständigt personnummer. Dessa används sedan för att registrera Er i vårat  medlemsregister som är anslutet till Riksidrottsförbundet. Era uppgifter matas in i något som heter Idrottonline, en nätbaserad plattform som ägs av RF. Det är bara tre personer i föreningen som har tillgång till detta register (kanslist, kassör och verksamhetschef). Anledningen till att vi behöver Era fullständiga personnummer är för att det i Ert medlemskap även ingår en försäkring som gäller under alla våra aktiviteter.
Det är också en kvalitetssäkring för de LOK-stödbidrag som som staten delar ut baserat på aktiviteter i föreningar. Ett fullgott medlemsregister minskar risken för att någon förening kan fuska med bidragen. En säkerhet både för förening och riksorganisationen.

Era uppgifter används också i vårt faktureringsystem, ett system som endast kanslist och kassör har tillgång till.
När det gäller licenser för tävlingsspelare så behandlas alla dessa data av Svenska Tennisförbundet och är alltså inga uppgifter OTK tar del av.
Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje part och det är bara den person som verkligen behöver ta del av uppgifterna som har tillgång till dem. Är du osäker på något så kontakta Malin så kan hon svara på Dina frågor.
Vi ser just nu över våra rutiner när det gäller utskick, anslag, utskrifter och publicering för att säkerställa att inga uppgifter når obehöriga.

Vi uppmanar Er att kontakta Malin om ni INTE vill att vi publicerar namn och bild på er eller era barn på sociala medier eller på anslag i hallen.

Malin: malin@oskarshamnstennisklubb.se  0702361897