Headerbild

Tennisskola

Inom Svenska tennisförbundet har man utifrån forskning kring barn och prestation skapat en utvecklingstrappa som syftar till att skapa duktiga och hållbara tennisspelare som vill spela hela livet. Man har tagit hänsyn till barn och ungdomars fysiska och mentala utveckling i olika åldrar och utifrån detta kommit fram till vilka övningar som passar och vilka prestationer man kan vänta sig.

OTK’s verksamhet följer Svenska tennisförbundets utvecklingstrappa och grupperna delas så långt det är möjligt in efter kunskapsnivå. Uppflyttning inom grupperna kan ske under terminen, i samråd mellan tränare och föräldrar.